Ole Arthur style=

Ole Arthur

President
Gunn Kristin Saltvik style=

Gunn Kristin Saltvik

Visepresident
Reidun L. Vaage style=

Reidun L. Vaage

Sekretær Past president
Bjørg Karin Tislevoll style=

Bjørg Karin Tislevoll

Kasserer
Leif-Magne Malme style=

Leif-Magne Malme

Aktivitetsleder
Åge Madtsen style=

Åge Madtsen

Medlemsansvarlig
Lars style=

Lars

Styremedlem